Välj en sida

Tidigare denna månad lanserade 7 Out Media Leiregister.se som ett led i att bredda sin produktkatalog. Med Leiregister.se når bolaget ut till en ny målgrupp på en marknad som än så länge bara är i sin linda. Den nya hemsidan utgör en plattform för registrering- och förnyelse av LEI-kod. Något som är essentiellt för alla svenska bolag som handlar med värdepapper. Tjänsten som erbjuds på hemsidan möjliggörs av ett samarbete med LEI Register™. Intäktsmodellen är densamma som för företagets övriga hemsidor där bolaget får betalt för varje refererad kund. Skillnaden med den nya hemsidan är att kunden inte behöver skickas vidare till någon annan aktör för att registrering ska kunna ske. Med en implementerad teknisk lösning sköts istället hela registreringen direkt på 7 Out Medias egna plattform.

leiregisterDå kravet på ett så kallat LEI-nummer uppkom så sent som 2018 så finns det ännu inte särskilt många aktörer som erbjuder registrering av LEI. Istället har den svenska marknaden dominerats av ett fåtal tjänsteleverantörer som ännu inte behövt hantera någon större konkurrens. Med anledning av detta är det också få företagare som känner till att det faktiskt finns mer än en tjänsteleverantör att vända sig till för att registrera- och förnya LEI. Detta har gjort att många företag och organisationer betalat mer än nödvändigt för sin LEI-kod. Med Leiregister.se vill 7 Out Media ändra på detta och ge företagare en större valmöjlighet när det kommer till registrering- och förnyelse av LEI.

Konkurrenskraftiga priser för LEI

För att få ge ut LEI-nummer krävs det att man har ett giltigt tillstånd från GLEIF som är den organisation som ansvarar för LEI-registret och dess system. Sådana ackrediterade utgivare benämns som LOU. Olika tjänsteleverantörer kan sedan ansluta sig till en LOU för möjligheten att erbjuda marknaden registrering av LEI. LEI Register™ vars tjänst för registrering av LEI som återfinns på Leiregister.se är en registrerad agent för RapidLEI. 7 Out Media har således inga egna tillstånd utan marknadsför helt enkelt tjänsten från LEI Register™. För varje nytt LEI-nummer som registreras eller förnyas får 7 Out Media provision. Således skiljer sig inte bolagets nya produkt avsevärt från befintliga tillgångar. Däremot har man trätt in i en helt ny marknad med både nya möjligheter och nya utmaningar.

Genom Leiregister.se har företag och organisationer möjlighet att registrera LEI till konkurrenskraftiga priser. I skrivande stund erbjuds företagare att registrera LEI till hälften av det pris som den marknadsledande aktören tar ut. Dessutom inkluderar priset samtliga avgifter. Detta till skillnad från många andra aktörer som lägger på GLEIF-avgiften på 110 kr.

Uppskattas av företagare

Under arbetet med den nya sajten har 7 Out Media varit i kontakt med både revisorer och företagare. Majoriteten av dessa har utryckt en frustration över hur priserna för LEI sett ut fram till nu. En del av de som vi varit i kontakt med har dessutom varit helt ovetandes om att man faktiskt själv kan välja vart man ska registrera LEI. Lanseringen av Leiregister.se har således varit uppskattad av företagare som nu bara behöver betala hälften mot vad de brukar när de ska förnya sitt LEI-nummer. Lanseringen har också slagit hål på myten om att det skulle finnas ett universalt pris för LEI. Istället är det upp till varje tjänsteleverantör att välja vilket pris som ska tas ut. Som tur är går det via sajter som Leiregister.se att överföra sitt LEI-nummer från en tjänsteleverantör till en annan. På så sätt kan företag spara flera hundralappar varje år.

Just företagare är ingen helt ny målgrupp för 7 Out Media som sedan tidigare även driver jämförelsesajten Allt om Företagslån. Genom det nya samarbetet med LEI Register™ väljer man därför att även inkludera sin registreringstjänst på denna sida. På så sätt har företagare nu möjlighet att ta del av flera olika tjänster på sajten vilket gör produkten mer heltäckande.